یک

یک "استیو" درخشان و راه شیری


چه چیزی باعث ایجاد این نوارهای دراز و درخشان در آسمان شده است؟ هیچکس مطمئن نیست. این نوارهای درخشان بنفش رنگ که به "تقویت سرعت انتشار حرارتی قوی" یا "استیو" معروف است، ممکن است به شفق های معمولی شباهت داشته باشد، اما تحقیقات جدید نشان می دهد تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. طول زیاد و رنگهای غیرمعمول یک STEVE ، اگر دقیق اندازه گیری شود، نشان می دهد که ممکن است مربوط به یک رانش یونی تحت تأثیر شفق (SAID) باشد. رودخانه ای از یون های اتمسفریک داغ با سرعت مافوق صوت جو که قبلاً نامرئی بودند. اکنون تصور می شود که برخی از STEVE ها ممکن است با ساختارهای فنس مانند سبز رنگ نیز همراه باشند ( مجموعه ای از ساختارهای کیهانی که می توانند در خارج از بدنه اصلی شفق ظاهر شوند و نیتروژن درخشان زیادی ندارند). تصویر ترکیبی زاویه باز امروز، یک STEVE را در آسمان تاریک بر فراز دریاچه چیلدز(کودکان) مینه توبا، کانادا در سال 2017 نشان می دهد که از مقابل نوار مرکزی کهکشان راه شیری عبور می کند.


Top