نور و جلال بر فراز کرت

نور و جلال بر فراز کرت


ماه جولای بود و مکان جزیره کرت یونان بود و آسمان نیز دیدنی بود. البته ستاره های معمولی مانند ستاره قطبی، وگا یا کرکس نشسته و قلب العقرب وجود داشتند و البته آن صورت فلکی معروفی که همه می شناسند: دب اکبر. اما این تازه شروع کار بود. صفحه کهکشان راه شیری مانند پل قوسی از ستارگان و گرد و غبار، اما مزین شده با سحابی های قرمز رنگ، مانند آب نبات  همه را حیرت زده می کرد. سیارات زحل و مشتری آنقدر درخشان بودند که می خواستید مردم را در ساحل متوقف کنید و به آنها اشاره کنید. هوا مانند یک رنگین کمان می درخشید، اما آنچه واقعا این شکوه را تکمیل کرد یک دنباله دار بود. دقیقاً بالای افق شمالی، دنباله دار نئووایز دنباله خود را بصورت بی نظیری گسترانده بود. فقط یک کار برای انجام دادن وجود داشت: عکاسی.


Top