رنگهای ماه

رنگهای ماهرنگهای ماه:
ماه چه رنگی است؟ بستگی به شبی که نگاهش می کنید دارد. در خارج از جو زمین، قسمت تاریک هلال ماه که با نور خورشید بازتاب شده از زمین می درخشد، به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای بسیار زیبایی دیده می شود. اما از داخل جو زمین، ماه می تواند کاملا متفاوت به نظر برسد. تصویر امروز مجموعه ای از رنگهای ظاهری ماه کامل را که توسط یک منجم در طول 10 سال از مکان های مختلف در سراسر ایتالیا ثبت شده است ، در یک جا به نمایش گذاشته است. ماه قرمز رنگ یا زرد معمولاً در نزدیکی افق دیده می شود. در امتداد افق، مقدار زیادی از نور آبی در مسیری طولانی که در طول جو زمین عبور می کند و مملو از غبار ریز است پراکنده می شود. رنگ آبی اما نادرتر است و از طریق ذرات گردوغبار بزرگتر جو ایجاد می شود. آنچه سبب ایجاد رنگ بنفش در ماه می شود مشخص نیست، ممکن است ترکیبی از چندین اثر باشد. آخرین تصویر، ماه گرفتگی کامل در جولای 2018 را به تصویر می کشد جایی که ماه ، در سایه زمین، به رنگ قرمز ضعیفی به نظر می رسد که به دلیل شکست نور عبوری از هوای اطراف زمین ایجاد می شود. ماه کامل بعدی در اواخر این ماه اتفاق خواهد افتاد و در برخی فرهنگ ها به عنوان ماه "سگ آبی یا بیدستر" شناخته می شود.

Top