شکارچی در میان درختان


Title شکارچی در میان درختان
Hit 2731
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location استان بوشهر _شهرستان دشتستان_روستای چهل زرعی عرب
Camera canon600d
Lens 18-55
Lens Aperture 4
Exposure 25s
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما (مجموعا سه عکس)
Accessories سه پایهwf6615
Date of photography 19آذر95


1 comments have been posted.

بسیار زیباست
Top