لمس بنو

لمس بنو


در تاریخ 20 اکتبر، بازوی روباتیک فضاپیمای اوسیریس-رکس پس از نزدیک شدن دقیق با سطحی پر از تخته سنگ، سیارک بنو را لمس کرد. در این عملیات که به عنوان نمونه گیری Touch-And-Go (TAG) یا اصطلاحاً "لمس" لقب گرفته، اینطور به نظر می رسد که بازوی نمونه برداری به طول 30 سانتی متر (TAGSAM) برخی از سنگ های موجود در تصاویر را خرد می کند. این تصاویر نمای نزدیک توسط دوربین SamCam سفینه فضایی در فاصله 321 میلیون کیلومتری سیاره زمین، درست پس از تماس سطحی ثبت شده اند. یک ثانیه بعد ، فضاپیما گاز نیتروژن محبوس شده در داخل یک بطری را شلیک کرد تا مقدار قابل توجهی از سنگ های سست بنو را که به رگولیت معروف هستند داخل نمونه گیر بریزد. داده ها نشان می دهد این فضاپیما تقریباً 5 ثانیه دیگر در تماس با سایت نایتینگل بنو بوده و سپس برخواسته است. تایم لپس های دوربین سام کم جزئیات این رویداد را نشان می دهد.

Top