پرتاب سنگریزه از سطح سیارک بنو

پرتاب سنگریزه از سطح سیارک بنو


چرا سیارک بنو سنگریزه به فضا پرتاب می کند؟ هیچکس مطمئن نیست. این کشف که طی چندین قسمت توسط سفینه فضایی OSIRIS-REx ناسا انجام شده بود، غیرمنتظره بود. فرضیه های اصلی برای این پرتاب ها شامل برخورد شهاب های موجود در مدار خورشید، شکستگی های ناگهانی در اثر تغییرات حرارتی در ساختارهای داخلی و آزاد شدن ناگهانی جت های بخار آب است. عکس امروز ترکیبی از دو تصویر است که رویداد پرتاب را نشان می دهد که در اوایل سال 2019 اتفاق افتاده است. سنگریزه های پرتاب شده، در سمت راست تصویر توسط نور خورشید روشن شده اند. داده ها و شبیه سازی ها نشان می دهد که سنگ ریزه های بزرگ معمولاً به سطح این سیارک 500 متری چرخان بازمی گردند، در حالی که قطعات کوچکتر از سطح پرتاب شده و در اطراف سیارک معلق می مانند و کوچکترین این ذرات نیز به طور کامل از جاذبه کم این سیارک نزدیک به زمین و الماسی شکل فرار می کنند. تصور می شد كه جتها و خروج ذرات از سطح دنباله دارها مسئول ایجاد دم، كما و بارش های شهابی بعدی روی زمین هستند. فضاپیمای روباتیک OSIRIS-REx در اواخر سال 2018 به سیارک " 101955 بنو" رسید، و برای جمع آوری نمونه از سطح سیارک در اکتبر سال 2020 قرار است آن را لمس کند. اگر همه چیز خوب پیش برود، این نمونه برای تجزیه و تحلیل دقیق در سال 2023 به زمین بازگردانده خواهد شد. انتخاب سیارک بنو برای OSIRIS-REx به علت احتمال پتانسیل بالای وجود ترکیبات آلی متعلق به روزهای ابتدایی منظومه شمسی در سطح آن است، ترکیباتی که ممکن است عناصر سازنده حیات در زمین باشند.


Top