مسیه 20 و 21

مسیه 20 و 21


سحابی زیبای سه تکه که به نام مسیه 20 نیز شناخته می شود، با یک تلسکوپ کوچک نیز در صورت فلکی غنی از سحابی قوس به راحتی پیدا می شود. در حدود 5000 سال نوری از ما فاصله دارد وسوژه رنگارنگی به حساب می آید. این تصویر مرکب با میدان دید تقریباً 1 درجه ای، خوشه ستاره ای باز مسیه 21 (سمت راست) را نیز با ما به اشتراک می گذارد. سحابی سه تکه که توسط خطوط گرد و غبار به این شکل درآمده است، حدود 40 سال نوری قطر دارد و قدمتی 300000 ساله دارد. این امر باعث می شود یکی از جوانترین مناطق تشکیل دهنده ستاره در آسمان ما باشد که ستاره های تازه متولد شده و جنینی بسیاری را در گرد و غبار و ابرهای گازی خود جای داده است. فاصله تخمینی برای خوشه ستاره ای M21 مشابه M20 است. اگرچه این دو جرم نمای تلسکوپی زیبایی را به اشتراک می گذارند، اما هیچ ارتباط آشکاری بین این دو وجود ندارد. در حقیقت ، ستاره های M21 بسیار قدیمی تر بوده و حدود 8 میلیون سال سن دارند.


Top