دنباله دار و رعد و برق در فراسوی کوهستان

دنباله دار و رعد و برق در فراسوی کوهستان "بیگ هورن"


به طور معمول، کوهستان "بیگ هورن" از این نقطه جالب به نظر می رسد اما نه تا این حد. کوههای بیگ هورن هر روز منظره جدید و تماشایی از خود به نمایش می گذارند، به ویژه از بزرگراه شماره 14 ایالت وایومینگ آمریکا. در بعضی از روزها، هنگامی که طوفان و رعدوبرقی در پشت این صخره های عمودی در دوردست دیده می شوند منظره نفسگیری به وجود می آورند. در اوایل این ماه هم اتفاق غیر عادی دیگری رخ داد. دنباله دار NEOWISE که با چشم  غیرمسلح نیز قابل رویت بود در اواسط شب بر فرازآن دیده می شد، دقیقاً همزمان یک طوفان رعد و برق نیز در دوردستها در پس این کوهستان در حال رخ دادن بود. با شناخت این فرصت نادر، یک عکاس نجومی مصمم، یک شب بی خوابی را به جان خریده و بیش از 1400 تصویر از این سه واقعه استثنائی به ثبت رسانده است. تصویر امروز در میان بهترین آنها قرار دارد، با پیش زمینه ای که توسط ماه و از سمت راست روشن شده است. دنباله دار C / 2020 F3 (NEOWISE) اکنون در حال بازگشت به فضای خارجی منظومه شمسی است و در حدود 6700 سال دیگر باز خواهد گشت.


Top