زمین و ماه از میان حلقه های زحل

زمین و ماه از میان حلقه های زحل


این نقطه های کوچک بین حلقه های زحل چیست؟ البته که زمین و ماه. دقیقاً بیش از سه سال پیش ، به دلیل اینکه قرارگیری خورشید در پشت زحل، فضاپیمای روباتیک کاسینی قادر شد به محدوده داخلی منظومه شمسی نگاهی بیاندازد، که البته زمین و ماه نظرها را به خود جلب کرد که همانند نقاط کوچکی از نور در فاصله 1.4 میلیارد کیلومتری دیده می شدند. در سمت راست تصویر امروز، حلقه A زحل قرار دارد با شکاف بزرگ "انکه" در سمت راست و شکاف باریکتر "کیلر" در مرکز تصویر. در سمت چپ تصویر نیز حلقه F که به طور مداوم در حال تغییر است دیده می شود. از این زاویه، نوری که از حلقه های زحل به چشم می خورد ، پراکنده شده و به این ترتیب بمانند این است که از پشت روشن شده است. پس از بیش از یک دهه اکتشاف، فضاپیمای کاسینی در سال 2017 با کمبود سوخت مواجه شد و برای ورود به جو زحل برنامه ریزی شد، جایی که مطمئناً باعث ذوب آن شده است.


Top