راه شیری بر فراز قلل پر برف هیمالیا

راه شیری بر فراز قلل پر برف هیمالیا


 چه ساختاری در سطح زمین بلندتر از هیمالیا است؟ اگرچه کوه های هیمالیا بلندترین نقطه سیاره زمین هستند، اما تا راه شیری فاصله زیادی دارند. در بالای کوههای پوشیده از برف که در تصویر روز امروز قابل مشاهده است، نوار مرکزی قوس دار کهکشان ما قرار دارد. نقطه درخشان در بالای قسمت مرکزی صفحه راه شیری، سیاره مشتری است ، در حالی که پرنورترین جرم آسمان، نقطه نارنجی در سمت راست فوقانی تصویر، یعنی ستاره قلب العقرب است. عکاس این عکس برای گرفتن شات های موردنظر خود، جسارت به خرج داده و شب را در درجه حرارت زیر صفر ارتفاع 4000 متری سپری کرده است. تصویر امروز ترکیبی از هشت نوردهی به مدت بیش از سه ساعت است که با دوربین يکسان و از مکان يکسان درست پس از غروب آفتاب، در آوریل 2019 ، از نزدیکی دریاچه بینتانگ در نپال گرفته شده است. این شبها در اغلب نقاط زمین ، سیارات عطارد (کم نور) و زهره (پرنور) پس از غروب خورشید قابل رویت خواهند بود.


Top