چشمی به سوی راه شیری

چشمی به سوی راه شیری


آیا تاکنون ستاره ای در چشمان خود داشته اید؟ به نظر می رسد که چشمی که در سمت چپ عکس قرار دارد، حاوی ستاره هایی است، حتی به تعداد بیشتر. این تصوير موزائيکی شامل 27 فریم ، در ماه ژوئیه سال گذشته از Ojas de Salar در صحرای آتاکاما شیلی گرفته شده است. چشم در واقع تالاب کوچکی است که منعکس کننده آسمان شب تاریک است که کمان کهکشان راه شیری نيز بالای سر قرار دارد. نوار به ظاهر صاف راه شیری در واقع از میلیاردها ستاره تشکیل شده است، اما با رشته هایی از گرد و غبار جاذب نور و سحابی های درخشان تزئین شده است. علاوه بر این، سیارات مشتری (سمت چپ قوس کهکشانی) و زحل (متمایل به سمت راست قوس) قابل مشاهده هستند. چراغ شهرهای کوچک نیز افق غیرمعمول عمودی در عکس را تزئین کرده اند. به نظر می رسد زمین سنگی اطراف تالاب بیشتر شبیه به سطح مریخ است تا زمین ما.

 Top