صبح ، سیارات ، ماه و مونترال

صبح ، سیارات ، ماه و مونترال


نور اوایل صبح در 18 مارس، روز قبل از اعتدال بهاری به مونترال در نيمکره شمالی زمين رسيده است. در پایان آن شب که تقریباً با طول مدت روز مساوی است، ماه در بالای صورت فلکی متراکمی  از چراغ های شهری در این شهر بی نظیر و آسمانش ايستاده است. البته چهره هلال شده ماه در حال طلوع نيز به سمت خورشید است. رصدگران آسمان شب می تواند به راحتی مشتری درخشان را درست در بالای ماه و نزديک به مریخ کم نور رصد کنند. زحل، یک سوژه تلسکوپی جذاب، فقط یک نور کمرنگ و دورتر از تجمع ماه، مشتری و مریخ است. در نزدیکی صفحه سیارات، حتی عطارد نيز در امتداد خطی که از مشتری و زحل تا افق امتداد دارد، در حال طلوع است. اين سیاره داخلی گریزان، بسیار نزدیک به افق است و در آسمان صبحگاهی به راحتی قابل مشاهده نیست.


Top