شهاب و کهکشان

شهاب و کهکشان


شهاب و کهکشان
Credit & Copyright: Jose Pedrero

از فضای بیرون آمده است.  این شهاب ازهسته دنباله دار و احتمالا به اندازه شن - سال ها پیش از دنباله دار سوئیفت تاتل که به دور خورشید می چرخد به بیرون پرتاب شده و به تنهایی به دور خورشید می چرخید. هنگامی که زمین از این مدار عبور کرد، تکه بقایای دنباله دار با جو سیاره زیبای ما برخورد کرده و به عنوان یک شهاب سنگ دیده شد. این شهاب تخریب شد و باعث شد گازهایی ساطع شود که به رنگ های ساطع شده از عناصر تشکیل دهنده آن می درخشند. این تصویر هفته گذشته از کاستیا لامانچای اسپانیا در شب اوج بارش شهابی  برساوشی گرفته شده است. رگه شهاب‌های زیبا اتفاقاً در تنها یکی از 50 فریمی که کهکشان آندرومدا را نیز شامل می‌شود، ظاهر شد. ستارگان در قاب، هر کدام بسیار دورتر از شهاب قرار دارند. در مقایسه با ستارگان، کهکشان آندرومدا (M31) باز هم بسیار دورتر است.Top