گنبد

 

گنبد باز

فاصله از سوژه زمینی 1600 متر

گنبد آسمان


مهمان ناخوانده

در تاریخ ۴ مهر ۹۸، در سفری با سازمان جغرافیایی به مکانی رفتیم که از قبل اعلام نشده بود و تبدیل هیجان انگیز ترین سفری شد که تا به حال رفته ام.

گنبد گیتی


بر فراز گنبد گیتی, در اعماق آسمان

قلب کهکشان راه شیری بر فراز قله دماوند

گنبد و ماه

عکاسی از پشت مسجد شیخ لطف الله همراه با ماه گرفتگی و مریخ

cloudy moon of soltanieh tower

Beautiful moon above the soltanieh towre

کمان کهکشان راه شیری بر فراز گنبد نوری

کمان راه شیری بر فراز الودگی نوری روستایی دو کشور ایران و ترکمنستان

بقعه شیخ قاضی حسن

سپاس از دوست همیشه همراه مسلم پورشمسی و عکاس خوب شهرستان خنج جناب مجید احمدی گرامی.

گنبد های فراموش شده

گنبدی از قلعه نو منطقه شاهرود آسمان شب زمستان

Top