ردستارگان

 

ردستارگان

رد ستارگان بر فراز آسمان زیبای درک

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه

ردستارگان در کنار آبشار آسیاب خرابه

ردستارگان بر فراز کلیسای چوپان

ردستارگان بر فراز کلیسای چوپان

ردستارگان درشب مهتابی

ردستارگان درشب مهتابی الموت قزوین

ردستارگان آبشار خور


رد ستارگان و کاروانسرای قصر بهرام

ردستارگان بر بالای کاروانسرای تاریخی قصر بهرام

Top