بندر

 

آینده متروک زمین 2

افزایش دمای کره زمین، استفاده بی رویه از منابع و عدم مدیریت همگی عواملی خواهند بود تا در آینده نچندان دور شاهد بسیاری صحنه های اینچنینی باشیم سازه های که روزگاری رونق فراوان داشتند و رفته رفته متروک خواهند شد.در گذشته نچندان دور شاید 50 سال پیش در

آینده متروک زمین 1

افزایش دمای کره زمین، استفاده بی رویه از منابع و عدم مدیریت همگی عواملی خواهند بود تا در آینده نچندان دور شاهد بسیاری صحنه های اینچنینی باشیم سازه های که روزگاری رونق فراوان داشتند و رفته رفته متروک خواهند شد.در گذشته نچندان دور شاید 50 سال پیش در ای

ماه و فانوس دریایی

ثبت غروب ماه در کنار فانوس دریایی تاریخی بندر انزلی

جاده ی آسمانی


نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

طلوع راه شیری

در این عکس طلوع راه شیری رو برفراز خلیج فارس و از ساحل بندر مقام میبینید. آلودگی های نوری از راست به ترتیب جزایر لاوان هندورابی و کیش هست

مشتری پریشان

شبی پرستاره در منطقه حفاظت شده مُند،بردخون، بندر دیّر، بوشهر

شباهنگ

تنها درخت ساحل بندر دیّر همنشین شده با شباهنگ

آخرین نفس!


Top