آیینه‌ي او باش


دوره حوضچه های آب می گشتم تا آیینه ای شوند برای راه شیری، برای راه شیری که سال‌هاست شده‌ است محبوب ترین منظره‌ای که می توانم ببینم. دوربین را روی سه پایه گذاشتم، فرصت اندک بود، مه می آمد و می رفت، دشت کاملا سبز شده بود، اواخر بهار بود و چون اینجا ارتفاع ۳۶۰۰ متر است، اواخر بهار تازه بهار آمده بود. این عکس را گرفتم و دوباره مه آمد و من منتظر ماندن تا برود، اما تا صبح نرفت.
Title آیینه‌ي او باش
Hit 1121
Location ایران، کرمان.
Camera canon 6d
Lens canon 16-35
Lens Aperture 2.8
Telescope -
F 16mm
Exposure 30 sec
Filter -
ISO 5000
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایه
Date of photography ۹ خرداد ۹۸، ۳۰ می ۲۰۱۹


No comments have been posted.

Top