ماه و سوار


پنجشنبه شب ۲۴ مرداد فرصت خوبی بود تا با برنامه ریزی قبلی بتونم در این لوکیشن ، طلوع ماه کاملی رو شاهد باشم . طبق داده های هواشناسی در این مکان شاهد هوای خوبی بودیم و با استفاده از نرم افزار(photopills)مکان استقرار دوربین هم در جایی بود که می شد ماه را هنگام طلوع دقیقاً از پشت همان درختی که بر فراز تپه بود، در حالی که یک سوار کار بومی در زیر این درخت بالای کوهی در کنار یک گورستان قدیمی قرار داشت، دید.
Title ماه و سوار
Hit 1062
Photographer حسین ارجوندحسین ارجوند
Location ییلاق لرزرِه ،اسالم تالش
Camera نیکون - D7200
Lens 70-300nikon
Lens Aperture f/11.0
Exposure 1/200
ISO 800
Photography Techniques عکاسی شب
Accessories سه پایه
Date of photography ۹۸/۵/۲۴


No comments have been posted.

Top