پن استارز کوچولو !!!!


این شب ها موقیت مناسبی برای دیدن یکی از دنباله دارهای منظومه شمسی است که در افق غرب به وضوح با چشم قابل روئیت است 
Title پن استارز کوچولو !!!!
Hit 3334
Location تیران
Camera Canon powershot SX40 HS
Lens .
Lens Aperture .
Telescope .
F 4.5
Exposure 8 s
Filter .
ISO 100
Photography Techniques .
Accessories سه پایه
Date of photography 1391.12.25


No comments have been posted.

Top