سحابی جبار m42


Title سحابی جبار m42
Hit 3495
Location یزد -میبد
Camera canon power shot
Lens -
Lens Aperture 3.1
Telescope دابسونی 6اینچ بدون استفاده از ردیاب
F 8
Exposure 3.2sec
Filter -
ISO 1600
Photography Techniques پرایم فوکوس
Accessories -
Date of photography 1391/9/15


2 comments have been posted.

ممنون از نظرتون آقای رحیمی
کار با ارزشی است. به خصوص که با یک دوربین خودکار و با یک دابسونی و بدون ردیابی انجام شده است. موفق باشید
Top