هلال ماه و زمین تاب


Title هلال ماه و زمین تاب
Hit 4763
Location ساوه
Camera canon 40d
Lens 135mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 2 ثانیه
ISO 800
Date of photography پاییز 91
keyword
هلال
زمین


1 comments have been posted.

تصویر زیبایی است. کمی نور محیط ضعیف است.کادر بندی خوبی داشته اید اما بهتر است کمی از کادر بالای ماه با توجه به نبودن هیچ سوژه ای کراپ میکردید .
Top