رد ستاره ای در نخلستان


Title رد ستاره ای در نخلستان
Hit 780
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location استان بوشهر _شهرستان دشتستان_روستای چهل زرعی عرب
Camera canon600d
Lens tokina 12-28
Lens Aperture 4
Exposure 30s
Photography Techniques رد ستاره ای


No comments have been posted.

Top