ماه کامل


Title ماه کامل
Hit 9320
Photographer آرش چاوشیآرش چاوشی
Location تهران
Camera 7D
Lens 18-135
Lens Aperture f/13
Exposure 1/80
ISO 100
Date of photography 09/2012
keyword
کامل


1 comments have been posted.

سرعت شاتر را بیشتر انتخاب می کردید ( = نوردهی کمتر )، بخش هایی از سطح ماه که درخشندگی بیشتری دارند ، بیش از حد روشن نمی شدند و جزئیات بیشتری از این نواحی ثبت می شد .
Top