غوغای ابرها با ماه و مشتری و دبران


شب هایی که آسمان ابری هست , میشود از فرصت استفاده کرد و عکس هایی خوب گرفت.
Title غوغای ابرها با ماه و مشتری و دبران
Hit 3893
Camera Nikon D7000
Lens 18-105
Lens Aperture 3.5
Exposure 1.6sec
ISO 640
Accessories ریموت hama
keyword


No comments have been posted.

Top