ماه از پنجره دید ابوریحان 2


ماه از پشت تلسکوپ سایت 2 رصدخانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز
Title ماه از پنجره دید ابوریحان 2
Hit 3017
Photographer حامد بهشتیحامد بهشتی
Location رصدخانه ابوریحان بیرونی
Camera canon 1100D
Telescope celestron cpc 1100
Exposure 1/4000s
ISO 6400


No comments have been posted.

Top