یه شبِ مهتاب !


آسمان صاف و شب آرام 
بخت ، خندان و زمان رام

شاخه ها دست بر آورده به مهتاب 
شب و صحرا و گل و سنگ 
همه دل داده به آواز شباهنگ

Title یه شبِ مهتاب !
Hit 3099
Camera Canon 600D
Lens EF75-300mm f/4-5.6
Exposure 1/200
ISO 100
Date of photography 4/11/2014


No comments have been posted.

Top