شب مهتابی


Title شب مهتابی
Hit 4207
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای مجسه
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 5.6
Exposure 10s
ISO 640
Photography Techniques Panorama
Date of photography 93/8/14
keyword
مهتابی


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی.انشالا واسه کارهای بعدی.
خیلی خوبه انور عزیز به نظر میرسه روشنایی ماه بسیار نورانی بوده و ستاره ها خیلی کم سو شدن. اگر از یک فیلتر دیفیوزر استفاده کنی شاید بشه در این شرایط هم ستاره ها را پر نور تر ثبت کرد. موفق باشی
Top