جواهری در منظومه ی شمسی


Title جواهری در منظومه ی شمسی
Hit 3871
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location دولت آباد
Camera Canon450D
Telescope 120 Sky watcher
Exposure 3000 فریم
ISO 800
Photography Techniques پردازش با رجیستکس و فتوشاپ و...
Date of photography 4 اردیبهشت ماه 93


1 comments have been posted.

بسیار خوب و باید به این پشت کار و جدیت شما آفرین گفت. عکس بهتر از عکس های قبلی است پردازش بهتر و مشخص است کار بیشتری انجام داده اید. فقط به نظرم میرسد کمی رنگ قرمز به صورت هاله ای دور قرص سیاره را گرفته که ممکن است به خاطر وضعیت نامناسب هوا و یا افزوده شدن رنگ قرمز در پردازش بوجود آمده باشد. موفق باشید
Top