آذرگوی برساوشی


قلعه خرگوشی و یک آذرگوی برساوشی
D810 - tamron 15-30
star adventurer at sidereal speed
64sec - f/3.5 - ISO 10000
shot panorama, ptgui 8
آذرگوی از یک شات مجزا که یک ساعت قبل از پانوراما ثبت کردم اضافه شده. ستاره هارو باهم الاین کردم که راستای شهاب واقعی باشه.
به رنگ شهاب دقت کنید! اولش سبز رنگه و بعد کم کم سفید میشه. رنگ شهاب ها بیشتر به جنسشون بستگی داره. شهاب هایی که درصد منیزیم بالایی دارن به رنگ سبز سوخته میشن.
قلعه خرگوشی - مرداد 97
Title آذرگوی برساوشی
Hit 2055
Location قلعه خرگوشی
Camera D810
Lens tamron 15-30
F 3.6
Exposure 64sec
ISO 10000
Photography Techniques panorama


No comments have been posted.

Top