کهکشان، فوران و یک سیاهچاله


امتیاز تصویر: NASAJPL-CaltechEvent Horizon Telescope Collaboration

 

کهکشان بیضوی و درخشان مسیه 87 (M87) منزگاه ابرسیاهچاله‌ای است که تلسکوپ افق‌های نو سیاره‌ زمین، برای نخستین بار تصویری از یک سیاهچاله ثبت کرده است. کهکشان M87 در ابرخوشه کهکشانی گیسو که در فاصله 55 میلیون سال نوری از ما قرار دارد، کهکشان بزرگی است که در رنگ‌های آبی در این تصویر فروسرخ که تلسکوپ فضایی اسپیتزر ثبت شده است. اگرچه در این تصویر از M87 تقریبا بی‌جزئیات و محو به نظر می‌رسد، اما در این تصویر از اسپیتزر جزئیات انفجار فوران‌های نسبیتی ناحیه مرکزی کهکشان ثبت شده است. پهنای هر کدام از  این فورا‌ن‌ها  که در تصویر الصاقی در بالا و گوشه راست نشان داده شده است هزاران سال نوری است. فوران روشن‌تر که در راست دیده می‌شود در حال نزدیک شدن و در راستای خط دید ماست. در مقابل، شوک ایجاد شده که دیده نمی‌شود، در سمت مخالف در حال دور شدن است،  قوس ضعیفی‌تر از ماده را روشن می‌کند. در تصویر الصاقی گوشه راست و پایین،  تصویر تاریخی سیاهچاله که در مرکز کهکشان بسیار بزرگ قراردارد و فوران‌های نسبی آن‌ نشان داده شده است. چیزی که در تصویر اسپیترز حل نشده باقی مانده است؛ ابرسیاهچاله‌ی احاطه شده از موادی است که منبع عظیم انرژی که از فوران‌های نسبی کهکشان فعال M78  از آن تغدیه می‌شود.  

 

 


Top