شفق و رعد و برق در سیاره مشتری

شفق و رعد و برق در سیاره مشتری


چرا وقوع رعد و برق در نزدیکی قطب های مشتری اینقدر فراوان است؟ در جو مشتری نیز مشابه زمین، شفق قطبی و صاعقه رخ می دهد. گرچه کمی متفاوت تر از زمین بوده و رعد و برق در مشتری معمولاً در نزدیکی قطب های آن رخ می دهد، در حالی که بسیاری از رعد و برق های زمین در نزدیکی خط استوا روی می دهند. فضاپیمای جونو ناسا، که هم اکنون در حال چرخش به دور مشتری است، برای کمک به درک این تفاوت، شفق های قطبی و رعد و برق های بسیاری را رصد و ثبت کرده است. تصویر امروز، که توسط دوربین دستگاه مرجع ستاره ای در 24 مه 2018 گرفته شده است، شکل بیضی گون شفق در قطب شمال مشتری و چند نقطه و خطوط درخشان را نشان می دهد. یک رویداد چشم نواز در تصویر سمت راست نشان داده شده که یک جرقه از صاعقه ای در مشتری است و یکی از نزدیکترین تصاویر ثبت شده از شفق قطبی و صاعقه در سیاره ای غیر از زمین است. بر روی زمین (که بسیار نزدیکتر از مشتری به خورشید است)، نور خورشید به اندازه کافی قدرتمند است تا بتواند اتمسفر را در ناحیه استوای زمین بسیار بیشتر از قطب ها گرم کند، که این مساله باعث وقوع تلاطم های جوی، طوفان ها و رعد و برق در نواحی استوایی می شود. در مقابل، جو مشتری، بیشتر گرمای خود را از فضای داخلی خود سیاره تأمین می کند (که البته این گرما از زمان و نحوه شکل گیری این سیاره نشأت می گیرد) و منجر به این فرضیه می شود که تابش شدیدتر خورشید در استوای این سیاره باعث کاهش اختلاف دما بین سطوح بالاتر جو شده، از این رو طوفان های رعدوبرق استوایی را کاهش می دهد.

Top