از ارابه ران تا شکارچی

از ارابه ران تا شکارچی


در آسمان شب، در فضای بین صورت فلکی ارابه ران تا جبار چه خبر است؟ در تصویر امروز بسیاری از ستارگان و سحابی های مشهور در این منطقه در 34 فریم جداگانه ثبت شده اند که جمعاً بیش از 430 ساعت نوردهی برای تولید این عکس انجام شده است. سمت چپ تصویر از صورت فلکی ارابه ران شروع می شود و سحابی جذاب ستاره شعله ور (IC 405) را نمایش می دهد. در امتداد قوس درخشان کهکشان راه شیری، از چپ به راست صورت فلکی دوپیکر، ثور و سحابی های جالب توجهی مانند سحابی بچه قورباغه، سیمیس147 یا سحابی اسپاگتی، سحابی سر میمون، سحابی عروس دریایی، سحابی مخروط و سحابی روزت (گل سرخ) جای گرفته اند. در ربع بالای سمت راست تصویر، در صورت فلکی جبار(شکارچی) می توانید سحابی Sh2-264 ، نیم دایره حلقه بارنارد و سحابی های سر اسب و سحابی معروف جبار را مشاهده کنید. ستارگان معروف داخل و اطراف صورت فلکی جبار، از چپ به راست ، ستاره نارنجی رنگ ابط الجوزا (درست در سمت راست مرکز تصویر)، بلاتریکس آبی رنگ (درست بالای آن)، ستاره های کمربند جبار( منطاق، النظام و النطاق ) و رجل الجبار سفید و درخشان نیز در منتهی الیه بالاترین نقطه سمت راست عکس دیده می شود. این صحنه از آسمان مدت زمان زیادی در طول شب پایدار نخواهد ماند، بلکه با نزدیک شدن به اواسط سال، هر شب زودتر از شبهای قبل غروب خواهند کرد.

Top