"ولف-رایت23" و ابرهای بین ستاره ای در کارینا


ستاره ها نیز می توانند مانند هنرمندانی ماهر باشند. یک ستاره عظیم و فعال "ولف-رایت" با استفاده از گازهای بین ستاره ای به عنوان  بوم نقاشی، نوارهایی زیبا و نیم دایره ای به نام WR23 را در سمت چپ تصویر امروز ایجاد کرده است. علاوه بر این، بادها و تشعشعات حاصل از یک خوشه کوچک ستاره ای به نام NGC 3324 ، یک حفره به قطر 35 سال نوری را در بالا و سمت راست عکس به وجود آورده است که قسمت سمت راست آن به صورت نیمرخ چهره انسان قابل تشخیص است. نام عمومی این منطقه، سحابی "گابریلا میسترال" به نام شاعر معروف اهل شیلی است. مجموعه این سحابی ها در کنار هم، به فاصله حدود 8000  سال نوری  از سحابی بزرگ کارینا قرار دارند، یک منطقه پر اغتشاش ستاره ای که در آن ابرهای گازی و غباری غنی از اشکال مختلف وجود دارد. نمای تلسکوپی امروز، رنگ مشخصه این سحابی ها که عمدتاً از گوگرد یونیزه شده، هیدروژن و اتمهای اکسیژن انتشار می یابند را نشان می دهد.  مجموعه رنگ قرمز، سبز و آبی به پالت رنگ هابل معروف است.Top