آپولو14 در راه بازگشت به خانه

آپولو14 در راه بازگشت به خانه


پنجاه سال قبل از یکشنبه این هفته (7 فوریه 1971) خدمه سفینه آپولو 14 مدار ماه را ترک کرده و به سمت خانه حرکت کردند. آنها این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی "کیتی هاوک" تماشا کردند. پستی و بلندی های ماه که در پیش زمینه تصویر دیده می شود در امتداد طرف دیگر ماه قرار دارد و هلال زمین که توسط خورشید روشن شده از پشت آنها در حال طلوع است. مطمئناً خدمه مدارگرد هنگام چرخش به دور ماه می توانستند طلوع و غروب زمین را مشاهده کنند، اما از نگاه ناظر روی سطح ماه، کره زمین بر فراز محل فرود ماه نشین در"فرا مائورو" ثابت دیده می شد. نمونه های سنگی که از محل فرود به زمین بازگردانده شده اند شامل یک سنگ 20 پوندی با نام مستعار "برتای بزرگ" است که مشخص شده احتمالاً حاوی یک قطعه از یک شهاب سنگ از مبداء سیاره زمین است. در طول ماموریت آپولو14 ، مدارگرد "کیتی هاوک" حامل یک گلدان مخصوص با حدود 400-500 نوع بذر گیاهی بود که بعداها به درختان ماه معروف شدند.


Top