قسمت مرکزی NGC 1316 : پس از برخورد کهکشان ها

قسمت مرکزی NGC 1316 : پس از برخورد کهکشان ها


این کهکشان با این ظاهر عجیب چگونه شکل گرفته است؟ محققان در مورد علت درهم ریختگی غیرمعمول ستاره ها، گازها و گرد و غبار مانند آنچه در NGC 1316 رخ داده است مطالعات زیادی می کنند. بررسی ها نشان می دهد که NGC 1316 کهکشان بیضوی عظیمی است که در عین حال دارای خطوط گرد و غبار تاریکی است که معمولاً در کهکشان های مارپیچی یافت می شود. تصاویر دقیقی که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده جزئیاتی را نشان می دهد که به شبیه سازی سرگذشت این کهکشان غول پیکر کمک می کند. تصاویر عمیق و زاویه باز، پوسته های برخوردی عظیمی را نشان می دهد، در حالی که تصاویر عمیق از مرکزکهکشان خوشه های ستاره ای کروی کمتری را نشان می دهد. انتظار می رود اثراتی مشابه در کهکشانهایی که طی چند میلیارد سال گذشته با یکدیگر برخورد یا ادغام شده اند مشاهده شود. گره های تاریک و خطوط گرد و غبار که در تصویر امروز مشخص است، نشان می دهد که حداقل یک یا چند مورد از کهکشان های ادغام شده مارپیچی بوده اند. NGC 1316 وسعتی حدود 50،000 سال نوری دارد و حدود 60 میلیون سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی کوره قرار دارد.


Top