بازمانده ابرنواختری سحابی مدولا

بازمانده ابرنواختری سحابی مدولا


چه چیزی منشأ انرژی این سحابی غیرمعمول است؟ CTB-1 نام پوسته گازی در حال انبساط است که از هنگام انفجار یک ستاره عظیم در صورت فلکی ذات الکرسی در حدود 10 هزار سال پیش باقی مانده است. احتمالاً هنگامی که سوخت نزدیک به هسته این ستاره که تامین کننده فشار لازم برای همجوشی هسته ای است به اتمام رسیده، منفجر شده است. بقایای ابرنواختر حاصل از آن، که به دلیل شکل مغز مانندش سحابی مدولا لقب گرفته، هنوز هم در اثر گرمای حاصل از برخورد با گاز بین ستاره ای، در نور مرئی می درخشد. این مساله که چرا این سحابی در طول موج X نیز می درخشد، هنوز یک معما باقی مانده است. بنابر یک فرضیه، در اثر این انفجار یک تپ اختر پرانرژی ایجاد شده است که باعث گسترش سریع سحابی نیز می شود. با توجه به این فرضیه، اخیراً یک تپ اختر در امواج رادیویی کشف شده است که به نظر می رسد در اثر انفجار یک ابرنواختر با سرعتی بیش از 1000 کیلومتر در ثانیه در حال چرخش است. سحابی مدولا با اندازه ظاهری یک ماه کامل در آسمان، آنقدر کم نور است که برای ثبت این تصویر 130 ساعت نوردهی با دو تلسکوپ کوچک در نیومکزیکو آمریکا انجام شده است.
The Medulla Nebula Supernova Remnant
Image Credit & Copyright: Russell Croman

Top