جت های غیر طبیعی کهکشان قنطورسA

جت های غیر طبیعی کهکشان قنطورسA


طول جت های خروجی از کهکشان قنطورس A بیش از یک میلیون سال نوری است. این جتهای پلاسمای جریانی که از یک سیاهچاله غول پیکر در مرکز این کهکشان مارپیچی خارج می شوند، این تصویر را درخشان کرده اند. اینکه چطور سیاه چاله مرکزی مواد دفع شده را به بیرون می راند، هنوز ناشناخته است. با این حال، پس از بلعیدن کل کهکشان، جت ها حباب های بزرگی از امواج رادیویی را ساطع می کنند که احتمالاً برای میلیون ها سال خواهند درخشید. این حباب های رادیویی اگر بتوانند انرژی لازم را ابرهای گازی عبوری بگیرند، حتی پس از میلیاردها سال می توانند دوباره بدرخشند. نور طول موج اشعه ایکس در این تصویر ترکیبی با رنگ آبی مشخص است، در حالی که طول موج مایکروویو نارنجی رنگ است. با بررسی ریشه این جت در امواج رادیویی جزئیاتی از داخلی ترین نقاط جت مرکزی آشکار می گردد.

Top