NGC 1365: کهکشان با شکوه

NGC 1365: کهکشان با شکوه


کهکشان مارپیچی میله ای NGC 1365 واقعاً یک کهکشان باشکوه است که حدود 200000 سال نوری قطر دارد. NGC 1365 در فاصله 60 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی "کوره" واقع شده و یک عضو مهم از خوشه کهکشانی کوره است. این تصویر رنگی واضح و با کیفیت، مناطق ملتهب و سرخ رنگ ستاره ساز را در انتهای میله مرکزی و در امتداد بازوهای مارپیچی و جزئیات خطوط غباری که از هسته درخشان کهکشان عبور می کنند به خوبی نشان می دهد. در هسته مرکزی آن یک سیاهچاله پرجرم وجود دارد. ستاره شناسان معتقدند که میله مرکزی NGC 1365 نقشی اساسی در تکامل کهکشان ایفا می کند و گاز و گرد و غبار را به درون یک گرداب ستاره ساز می کشد و در نهایت جریانی از مواد را به سوی سیاهچاله مرکزی روانه می کند.

NGC 1365: Majestic Island Universe
Image Credit & Copyright: Mike Selby, Leonardo Orazi

Top