عکس ماه به سبک شیشه کلودیون مرطوب در قرن 21

عکس ماه به سبک شیشه کلودیون مرطوب در قرن 21


در اواسط قرن نوزدهم، یکی از اولین فناوری های عکاسی که برای ثبت سطح ماه مورد استفاده قرار گرفت، فرایند کلودیون مرطوب بود، که به ویژه توسط ستاره شناس انگلیسی وارن د لا رو به کار گرفته شد. برای ثبت تصویر با این روش، از مخلوطی ضخیم و شفاف و حساس شده توسط نیترات نقره برای پوشاندن صفحه ای شیشه ای استفاده شده و این صفحه شیشه ای توسط تلسکوپ نوردهی شده و سپس برای ایجاد تصویر نگاتیو فرآوری می شده است. برای حفظ حساسیت عکاسی، کل مراحل این فرآیند، از پوشش تا نوردهی و ظهور ، باید قبل از خشک شدن صفحه شیشه ای و در یک بازه 10 تا 15 دقیقه ای انجام شود. این نسخه مدرن از این روش عکاسی به مناسبت بزرگداشت روزهای اولیه عکسبرداری از ماه گرفته شده و فرآیند ظهور و ثبوت با استفاده از مواد شیمیایی مدرن قرن 21 انجام شده است. این عکس شب 28 نوامبر سال گذشته با یک دوربین 8x10  و تلسکوپی مستقر در یک حیاط خلوت گرفته شده و دهانه های بزرگ، رگه های درخشان روشن و دریاهای تیره و صاف ماه را ثبت کرده است. قبل از دیجیتالی شدن عکس، قطر تصویر روی صفحه 8.5 سانتی متر بود و به مدت 2 دقیقه نوردهی شده است. حساسیت موثر صفحه عکاسی مرطوب در حدود ISO 1 بود. سنسور دوربین تلفن هوشمند شما، احتمالاً دارای محدوده حساسیتی از ISO 100 تا 6400 است (و البته نباید بگذارید خیس شود).


Top