الماسی در آسمان

الماسی در آسمان


هنگامی که سایه ماه در تاریخ 14 دسامبر بر نیمکره جنوبی زمین گذر کرد، رصدگران مستقر در مسیر نوار مرکزی و تاریک سایه، تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2020 میلادی را تماشا کردند. حتی در آسمان ابری نیز این منظره زودگذر که به عنوان انگشتر الماس شناخته می شود و در واقع دو بار اتفاق می افتد قابل رویت بود. درست قبل و بلافاصله پس از گرفت کلی، یک حلقه نازک از قرص خورشید از پشت لبه ماه دیده می شود که شبیه جواهری درخشان در یک حلقه تاریک است. این عکس شگفت انگیز از مکانی در شمال پاتاگونیا، آرژانتین گرفته شده و دومین حلقه الماس این خورشید گرفتگی را به همراه زبانه های خورشیدی از پشت قرص ماه را نشان می دهد.

Diamond in the Sky
Image Credit & Copyright: Mariano Ribas (Planetario de la Ciudad de Buenos Aires)

Top