مقارنه بزرگ بر فراز فانوس دریایی سیسیلی

مقارنه بزرگ بر فراز فانوس دریایی سیسیلی


مقارنه کم نظیر بعدی را از دست ندهید. در کمتر از دو هفته دیگر، دو سیاره بزرگ منظومه شمسی از دید ناظران زمینی در آسمان به هم نزدیک می شوند به طوری که ماه به راحتی می تواند هر دو را همزمان بپوشاند. این مقارنه که در 21 دسامبر اتفاق خواهد افتاد نزدیکترین مقارنه بعد از سال 1623 میلادی خواهد بود. مشتری و زحل به طور قابل توجهی درخشان خواهند بود و هم اکنون نیز می توان آنها را در سمت جنوب غربی درست بعد از غروب خورشید مشاهده کرد. بلافاصله بعد از غروب بهترین زمان برای دیدن آنها است زیرا کمی بعد آنها نیز غروب می کنند. در این عکس در اواسط ماه نوامبر، غولهای افسانه ای با فاصله تقریباً سه درجه از هم دیده می شوند و به آرامی در حال نزدیک شدن به همدیگر هستند. تصویر امروز که شامل هلال ماه هم می شود، این پدیده را بر فراز فانوس دریایی کیپ مورو دی پورکو در سیراکوز ، سیسیل ایتالیا ثبت کرده است.


Top