کهکشان های آنتن در حال برخورد

کهکشان های آنتن در حال برخورد


با شصت میلیون سال نوری فاصله از ما در صورت فلکی جنوبی کلاغ، این دو کهکشان بزرگ در حال برخورد هستند. این فرآیند کیهانی که در جزئیات خیره کننده این عکس از تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده، صدها میلیون سال طول می کشد تا به سرانجام برسد. در برخورد این دو کهکشان با عناوین NGC 4038 و NGC 4039، ستارگان منفرد كهكشانها اغلب با هم برخورد نمي كنند اما ابرهای بزرگ گازهای مولکولی و گرد و غبار باهم برخورد کرده و باعث ایجاد قسمتهای آشفته و ستاره ساز در نزدیکی کانون برخورد می شود. خوشه های ستاره ای جدید و مواد بین ستاره ای به هم ریخته توسط نیروهای گرانشی از محل حادثه دور شده اند. این نمای نزدیک هابل منطقه ای با حدود 50000 سال نوری وسعت را در بر گرفته است. در میدان های دید وسیع تر، ظاهر کلی آنها، با ساختارهای گسترده صدها هزار سال نوری ، علت نامگذاری عجیب این کهکشان ها را آشکار می سازد.


Top