NGC 6822: کهکشان بارنارد

NGC 6822: کهکشان بارنارد


کهکشانهای مارپیچی بزرگ، اغلب شکوه و جلال خود را مدیون خوشه های ستاره ای جوان، درخشان و آبی رنگ موجود در بازوهای مارپیچی زیبا و متقارن خود هستند. اما کهکشان های کوچک نیز مانند NGC 6822 همجوار ما، که به کهکشان بارنارد نیز معروف است، ستاره می سازند. در آنسوی مناطق غنی از ستاره در صورت فلکی قوس ، NGC 6822 تنها 1.5 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد و یکی از اعضای گروه محلی کهکشان ها است. کهکشان نامنظم کوتوله ای شبیه ابر ماژلانی کوچک ، NGC 6822 حدود 7000 سال نوری وسعت دارد. ستاره های پیش زمینه درخشان تر در کهکشان راه شیری ظاهر و جلوه ای واقعاً شبیه ستاره دارند. در پشت آنها، کهکشان بارنارد دیده می شود که پر از ستارگان جوان آبی رنگ است و با لکه های درخشان صورتی رنگ هیدروژن مربوط به مناطق ستاره ساز در این تصویر ترکیبی رنگی از عمق آسمان، تزئین شده است.


Top