فوبوس، قمر مریخ از نگاه مارس اکسپرس

فوبوس، قمر مریخ از نگاه مارس اکسپرس


فوبوس، قمر مریخ از نگاه مارس اکسپرس:
 چرا فوبوس اینقدر تاریک است؟ فوبوس، بزرگترین و داخلیترین قمراز دو قمر مریخ و تیره ترین قمر در کل منظومه شمسی است. مدار و رنگ غیرمعمول آن نشان می دهد که ممکن است یک سیارک اسیر شده باشد که از مخلوطی از یخ و سنگ تیره تشکیل شده است. این تصویر فوبوس در نزدیکی مریخ در سال 2010 توسط فضاپیمای رباتیک مارس اکسپرس ثبت شده است که در حال چرخش به دور مریخ است. فوبوس دارای گودال های زیاد و قمری بی ثمر است و بزرگترین دهانه آن در سمت دیگر آن واقع شده است. از طریق تصاویری مانند این، مشخص شده است که فوبوس شاید به ضخامت یک متر از گرد و غبار پوشیده شده باشد. فوبوس آنقدر نزدیک به دور مریخ می چرخد که از بعضی مکان ها روزانه دو مرتبه طلوع و غروب می کند، اما از بعضی مکان های دیگر اصلاً قابل مشاهده نیست. مدار فوبوس به دور مریخ به طور مداوم در حال نزدیک شدن به مریخ است. احتمالاً در حدود 50 میلیون سال دیگر تکه تکه شده و به سطح مریخ می ریزد.

Top