غول IC2118

غول IC2118


غول IC2118
این پرتره تلسکوپی با الهام از فصل هالووین، یک ابر کیهانی را با ظاهری ترسناک ثبت کرده است. این صحنه بین ستاره ای در گستره غبارآلود سحابی بازتابی IC 2118 در صورت فلکی جبار، شکارچی قرار دارد. IC 2118 در حدود 800 سال نوری از ما فاصله دارد، نزدیک به ستاره آبی رنگ و درخشان رجل الجبار یا پای شکارچی. به علت شکل آن در یک میدان دید گسترده تر، اغلب به عنوان سحابی سر جادوگر شناخته می شود، اگرچه اکنون قبل از ساعت مناسب برای جادوگری طلوع می کند. با ستارگان درخشانش، به نظر می رسد که بازوانی در مقیاس سال نوری به سمت ستاره ابرپرجرم داغ رجل جبار دراز می کند. منبع روشنایی IC 2118 ، رجل الجبار دقیقاً بالای این کادر در سمت چپ قرار دارد.

Top