منظره ای از آسمان شب ساردینیا:

منظره ای از آسمان شب ساردینیا:


چند جرم مشهور آسمانی را می توانید در این تصویر پیدا کنید؟ این تصویر ترکیبی از آسمان تاریک شامل بیش از 60 فریم با پوشش بیش از 220 درجه از آسمان است و کلکسیونی از عجایب آسمان شب ارائه می نماید. اشکال و اجرام آسمانی قابل مشاهده شامل کمربند جبار، سحابی جبار، کهکشان آندرومدا، سحابی کالیفرنیا و ستاره های درخشان شباهنگ و ابط الجوزا هستند. اگر موفق به پیدا کردن این اجرام شدید، می توانید با برچسب های موجود روی تصویر، صحت مشاهدات خود را بررسی کنید. از بین این اجرام، یافتن ستاره قطبی و صورت فلکی دب اکبر کمی سخت تر است. همچنین چندین شهاب از بارش شهابی ربعی، هواتاب قرمز و سبز و دو دوست عکاس نجومی قابل تشخیص است. این تصویر در ژانویه از ساردنیای ایتالیا ثبت شده است. شما نیز می توانید امشب شگفتی های آسمان شب را در آسمان خود مشاهده کنید. از جمله شهاب های بیش از حد معمول. زیرا امشب نزدیک اوج بارش شهابی جباری است.

Top