زحل و مشتری بر فراز کوه های ایتالیا:

زحل و مشتری بر فراز کوه های ایتالیا:


زحل و مشتری بر فراز کوه های ایتالیا:
زحل و مشتری در آسمان شب در حال نزدیک شدن به همدیگر هستند. در مدت دو ماه آینده، هر شب که بیرون می روید و آسمان شب را بررسی می کنید، مشاهده خواهید کرد که این دو سیاره درخشان در آسمان به همدیگر نزدیکتر می شوند. سرانجام، در اواسط ماه دسامبر، یک مقارنه عالی اتفاق خواهد افتاد، بطوریکه این دو سیاره فقط 0.1 درجه از هم فاصله خواهند داشت، یعنی فقط یک پنجم قطر زاویه ای ماه کامل. و این رویداد فقط یک مقارنه بزرگ نیست، بلکه زحل (چپ) و مشتری (راست) از سال 1623 میلادی تا کنون به این نزدیکی نبوده اند و تا سال 2080 نیز تقریباً این اتفاق نخواهد افتاد. دیدن این رویداد آسمانی بسیار آسان است. در حال حاضر این دو سیاره به راحتی پس از غروب خورشید در سمت جنوب غربی قابل مشاهده هستند و در حال حاضر نیز بسیار نزدیک به هم هستند. در تصویر امروز که مربوط به دو هفته پیش است، عکاس به همراه همسرش در حال تماشای این منظره زیبا بر فراز قلل سه گانه لاواردو در کوه های آلپ ایتالیا هستند.


Top