ابرهای رنگارنگ

ابرهای رنگارنگ "رو-مارافسای"


رنگهای خارق العاده و جذاب ابرهای "رو-مارافسای" بیانگر فراوانی واکنشها و رخدادهای آن منطقه است. مناطق آبی در وهله اول با تابش نور منعکس شده روشن می شوند. نور آبی ساطع شده از سیستم ستاره ای "رو-مارافسای" و ستاره های مجاور، در این قسمت از سحابی با بازده بیشتری نسبت به نور قرمز منعکس می شود. آسمان روز زمین نیز به همین دلیل آبی به نظر می رسد. مناطق قرمز و زرد نیز به دلیل انتشارات حاصل از گازهای اتمی و مولکولی سحابی می درخشند. نور ستاره های آبی نزدیکتر، که دارای انرژی بیشتری از ستاره درخشان قلب العقرب هستند الکترون ها را از داخل گازها آزاد می کنند، سپس الکترون ها با پیوستن دوباره به این گازها درخشش از خود ساطع می کنند. مناطق قهوه ای تیره ناشی از دانه های گرد و غبار هستند که در جو ستارگان بسیار جوان ایجاد می شوند و به طور موثری نور ساطع شده در پشت خود را مسدود می کنند. ابرهای ستاره ای "رو-مارافسای" که کاملاً در برابر خوشه کروی M4 که در بالا سمت راست کادر دیده می شود قرار گرفته، حتی از آنچه انسان می بیند رنگارنگ تر است. این ابرها در هر طول موجی، از رادیویی گرفته تا پرتو گاما، از خود نور ساطع می کنند.


Top