دوچرخه سواری به سمت ماه

دوچرخه سواری به سمت ماه


در این عکس همانطور که در حال تماشای اولین ماه کامل اکتبر امسال در شب گذشته هستید، که البته نزدیکترین ماه کامل به اعتدال پاییزی در نیمکره شمالی نیز هست، احتمالاً از خود خواهید پرسید که "دوچرخه سواری به ماه چقدر طول می کشد؟" بهتر است بدانید فضانوردان آپولو 11 این سفر را در سال 1969، از زمان پرتاب تا فرود روی ماه، طی 103 ساعت یا 4.3 روز انجام دادند. اما ماه 400.000  کیلومتر از ما فاصله دارد. امسال، برترین دوچرخه سواران در مسابقه شناخته شده تور دوفرانس، تقریباً 3500  کیلومتر را طی 21 مرحله و پس از حدود 87 ساعت رکابزنی در جاده طی کردند. این یعنی به طور متوسط حدود 40 کیلومتر در ساعت. و با این سرعت، زمان سفر به ماه با دوچرخه حدود 10 هزار ساعت، یعنی کمی بیشتر از 416 روز طول خواهد کشید. با این که که مقصد این دوچرخه سوار مشخص نیست، اما سفر او همزمان با طلوع ماه در تاریخ 27 سپتامبر در نزدیکی "کلیو هیل"، "بیشاپ کلیو" در منطقه "چلتنهام" انگلستان آغاز شده است.


Top