چشم مریخ

چشم مریخ


از دید تلسکوپ هایی که در سرتاسر سیاره زمین آسمان را رصد می کنند، مریخ در آسمان شب درحال درخشان تر شدن است و در 13 اکتبر به مقابله خود در سال 2020 نزدیک می رسد. به نظر می رسد مریخ نیز در این منظره که در 22 سپتامبر گرفته شده، ما را تماشا می کند. از دید تلسکوپ های زمینی، مریخ اکنون نزدیک به حداکثر قطر ظاهری قابل مشاهده خود است که در حدود 1/80 قطر ماه کامل است. کلاهک قطبی جنوبی که به صورت فصلی پدیدار می شود در پایین و ابرهای مه آلود شمالی در بالا قرار دارند. ساختاری دایره ای و تاریک که به Solis Lacus (دریاچه خورشید) معروف است، درست در زیر و سمت چپ مرکز قرص مریخ قابل مشاهده است. در محدوده ای نورانی که در جنوب "والس مارینریس" قرار دارد، سولیس لاکوس مانند یک مردمک چشمی به اندازه یک سیاره به نظر می رسد که معروف به چشم مریخ است. در آستانه آغاز قرن بیستم، منجم و رصدگر مشتاق مریخ، پرسیوال لاول، چشم مریخ را به کانالهایی که در نقشه های خود از سیاره سرخ ترسیم کرده بود، مرتبط کرد. تغییرات گسترده و قابل مشاهده در اندازه و شکل چشم مریخ اکنون به کمک تصاویر وضوح بالا قابل درک شده و مشخص شده است که به دلیل انتقال وسیع گرد و غبار توسط باد در جو رقیق مریخ است.


Top